Blokkjeder, hva er det egentlig og hva kan det brukes til?

Blokkjeder, hva er det egentlig og hva kan det brukes til?

Heihei

I dagens blogginnlegg skal jeg gi dere en kjapp innføring om hva blokkjeder er og hvordan dette kan bli brukt i Norge. Jeg nevner også kort utfordringer ved blokkjeder. Blokkjeder er en kryptovaluta som ble introdusert av pseudonymet «Satoshi Nakamoto» i 2009, og har i dag flere millioner brukere i hele verden. Det er trolig den største innovasjonen siden internett kom og dermed også et veldig omfattende tema som jeg nå skal prøve å forklare på en enkel måte. 

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder, også kalt blockchain, er en beskrivende nok en kjede av blokker som endrer hvordan vi lagrer og utveksler data. Hver blokk i kjeden inneholder informasjon, og hver blokk er basert på den forrige blokken i rekken, som til slutt vil føre oss til en startblokk. En blokkjede er altså en slags logg der informasjonen ligger fordelt i ulike blokker fremfor at all informasjonen ligger på en plass og må sendes frem og tilbake mellom aktørene. Alle aktører som er involvert har nemlig tilgang til alt av informasjon og vil også få beskjeder om alle endringer som blir gjort og når ny informasjon blir lagt til. En blokkjede krever at alle parter godkjenner endringene som blir gjort og kan derfor beskrives som en åpen og distribuert regnskapsbok som kan lagre transaksjoner mellom to eller flere parter på en verifiserbar måte.

Oppbygningen av en blokkjede

En blokkjede vil alltid starte med blokk 0, det som er kalt foreldreblokken (den blå blokken). I denne blokken lagres det data. Videre fra denne blokken linkes det videre til nye blokker etterhvert som data skal lagres, og alle blokkene vil referere til den forrige blokken ved at hakkeverdien av den forrige blokken er inkludert i den nye blokken. Hakkeverdi er kort forklart en tallverdi som genereres automatisk for hver enkelt vilkårlige data som kommer inn og tallet som genereres er så unikt at sjansen er svært liten for at to ulike data som genereres inn får samme tall. Funksjonen er laget slik at man ikke skal klare å regne seg tilbake fra tallverdien til inn-parameteren. Videre er det avgrensninger som sørger for at en av grenene blir gjeldende, dette er de sorte boksene. De grønne grenene blir ikke byd videre på og dermed kastet. (Lie, Øverby, 2020)

Bildelink når du trykker på bildet

Blokkjeder i Norge

Det er store forventninger til at blokkjeder kan bidra til å påvirke blant annet den norske helsesektoren enormt de neste årene. Det kan birda med økt sikkerhet, personvern og effektivitet. En pasient som behandles på sykehus vil muligens gå gjennom flere prosesser med informasjon, røntgen, prøvesvar, resepter, sykemeldinger, diagnoser og mer. All denne informasjonen vil per dags dato kun være tilgjengelig for sykehuset og de som har tilgang til sykehusets systemer, men det burde jo også være tilgjengelig for pasienten selv, og nettopp dette kan blokkjeder bidra med. Dette vil også legge ett større press på helsevesenet til å gjøre kloke og grundige vurderinger da alt av dokumentasjon vil være synlig for både pasienten selv, men også for andre leger som jobber ved andre sykehus dersom det skulle være nødvendig. (deloitte)

Utfordringer med blokkjeder

Dessverre har også blokkjeder noen utfordringer. Blokkjeder kan nemlig være en mulighet for ulovlige virksomheter slik som hvitvasking, finansiering av kriminelle virksomheter eller skatteunndragelser. Selv om politiet kan bruke analyseverktøy for å kjenne igjen mistenkelige mønstre i transaksjoner, er det ikke sikkert at de kjenner til identitetene da blokkjeder er åpne kilder, men man kan velge å opptre anonymt. (Lovett, 2018)

Blokkjeder gir også brukerne mye større råderett og kontroll over egen data, men dette fører også til ett større ansvar hos brukeren. Dersom man for eksempel mister eller glemmer passordet eller bytter mobiltelefon, kan man risikere å miste verdier for alltid. (Lovett, 2018)

Så som med alt annet så innebærer altså blokkjeder både muligheter og utfordringer. Det er absolutt en spennende bruk av teknologi som jeg er spent på å følge mer med på utviklingen av de kommende årene.

Kildehenvisning

https://snl.no/blokkjede

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

One thought on “Blokkjeder, hva er det egentlig og hva kan det brukes til?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *